Subsidieregeling verwijderen asbestdaken bekend

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken bekend

De regels voor het subsidiëren van het verwijderen van asbestdaken (Subsidieregeling verwijderen asbestdaken) van het Rijk miv. 2016 zijn bekend:
- € 4,50 per m2 verwijderen van asbest dak
- Minimaal 35 m2 verwijderen; maximale vergoeding is € 25.000
- Stapelen met andere subsidies mag, dus ook die van de Provincies ; subsidie asbestvanhetdak’
- OP=OP: voor 2016 is een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar; tot 2020 (minimaal) € 75 miljoen
- Als bedrag in 2016 op is, kom je vooraan te staan voor de subsidie in 2017, et cetera
- Aanvraag achteraf op basis van een factuur
- RVO.nl is het aanvraag loket ; ook voor vragen, zie hiervoor http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken 
- Alleen de eigenaar van het dak mag subsidie aanvragen: dus geen machtiging
- Gemeentes en provincies mogen ook aanvragen, als zijnde asbest dak eigenaren
- Dus voor 2016 kunnen zo’n 2,2 miljoen m2 asbestdaken een subsidie krijgen van € 4,50 p. m2, in Nederland ligt er nog ca. 120 miljoen m2.

Daar wil ik nog aan toevoegen:
- De subsidie wordt alleen verstrekt als de melding van de verwijdering is ingevoerd in LAVS.
- De subsidie wordt alleen verstrekt als de sanering is gedaan door een gecertificeerde partij.
Het lijkt er op dat saneringen in risicoklasse 1 (waarvoor geen certificeringsplicht geldt) dus ook niet voor subsidie in aanmerking komen. (Zie toelichting op het besluit.)

Bekijk hier het gehele document.

Terug naar overzicht

Den Haag - Staatssecretaris Wiebes houdt vast aan de stortbelasting op asbest. Bovendien is hij niet van plan een exportbelasting voor afval in te voeren. Gisteren behandelde de Tweede Kamer het Belastingplan 2015.


Per 1 januari 2015 gaat de stortbelasting voor asbest omlaag van 17 euro per ton naar 13 euro per ton. Sloopbedrijven pleiten, evenals D66 en CDA, echter voor vrijstelling. Waarschijnlijk tevergeefs. Volgens staatssecretaris Wiebes (financiën) zijn de stortkosten gering in vergelijking met de totale kosten van asbestverwijdering. “Voor asbesthoudend bouwmateriaal, in het bijzonder asbestdaken, zijn de kosten voor het saneren ongeveer 800 euro en de stortkosten 100 euro per ton, exclusief belasting. De huidige stortbelasting heeft daarom nauwelijks invloed op het saneren van asbestdaken.”


Dat is niet het verhaal van Veras, de vereniging voor sloopaannemers. Voorzitter Edwin Zoontjes: “De staatssecretaris roept vrij gemakkelijk dat het wel meevalt met de kosten, maar het aandeel dat moet worden betaald aan stortkosten voor asbest is al fors. Het loopt in de honderden euro’s per project. Dit zorgt voor een prijsstijging in een asbestsanering van 10 tot 15 procent van de projectkosten”.
 

De kosten voor het storten van asbesthoudende grond zijn aanzienlijk hoger. Afgraven kost zo’n 20 euro per ton, storten 40 euro per ton. Toch krijgt ook dat materiaal geen coulance. De staatssecretaris volgt het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het adviesorgaan stelt dat vrijstelling van asbestgrond van de stortbelasting hoge administratieve lasten oplevert. Bovendien verhoogt het de kans op fraude door bijmenging met niet-asbesthoudende grond en is administratief het begrip ‘grond’ moeilijk af te bakenen. “Verder wordt asbestsanering al gefaciliteerd via de MIA en de VAMIL.”
 

Dat laatste is precies waarover Zoontjes zich druk maakt. “Aan de ene kant subsidiëren en aan de andere kant belasten is raar rondpompen van belastinggeld.”
 

VNO-NCW en de Unie van Waterschappen (UvW) komen eveneens in het geweer tegen de afvalstoffenheffing. VNO-NCW ziet een grote exportstroom van afval op gang komen, de UvW beklaagt zich over de beperkte vrijstelling van zuiveringsslib. Wiebes is echter niet van plan een exportbelasting in te voeren. De stortbelasting is volgens hem te laag om export te veroorzaken.