Slopen woning Ederveen in 10 minuten

Slopen woning Ederveen in 10 minuten

Terug naar overzicht

Den Haag - Staatssecretaris Wiebes houdt vast aan de stortbelasting op asbest. Bovendien is hij niet van plan een exportbelasting voor afval in te voeren. Gisteren behandelde de Tweede Kamer het Belastingplan 2015.


Per 1 januari 2015 gaat de stortbelasting voor asbest omlaag van 17 euro per ton naar 13 euro per ton. Sloopbedrijven pleiten, evenals D66 en CDA, echter voor vrijstelling. Waarschijnlijk tevergeefs. Volgens staatssecretaris Wiebes (financiën) zijn de stortkosten gering in vergelijking met de totale kosten van asbestverwijdering. “Voor asbesthoudend bouwmateriaal, in het bijzonder asbestdaken, zijn de kosten voor het saneren ongeveer 800 euro en de stortkosten 100 euro per ton, exclusief belasting. De huidige stortbelasting heeft daarom nauwelijks invloed op het saneren van asbestdaken.”


Dat is niet het verhaal van Veras, de vereniging voor sloopaannemers. Voorzitter Edwin Zoontjes: “De staatssecretaris roept vrij gemakkelijk dat het wel meevalt met de kosten, maar het aandeel dat moet worden betaald aan stortkosten voor asbest is al fors. Het loopt in de honderden euro’s per project. Dit zorgt voor een prijsstijging in een asbestsanering van 10 tot 15 procent van de projectkosten”.
 

De kosten voor het storten van asbesthoudende grond zijn aanzienlijk hoger. Afgraven kost zo’n 20 euro per ton, storten 40 euro per ton. Toch krijgt ook dat materiaal geen coulance. De staatssecretaris volgt het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het adviesorgaan stelt dat vrijstelling van asbestgrond van de stortbelasting hoge administratieve lasten oplevert. Bovendien verhoogt het de kans op fraude door bijmenging met niet-asbesthoudende grond en is administratief het begrip ‘grond’ moeilijk af te bakenen. “Verder wordt asbestsanering al gefaciliteerd via de MIA en de VAMIL.”
 

Dat laatste is precies waarover Zoontjes zich druk maakt. “Aan de ene kant subsidiëren en aan de andere kant belasten is raar rondpompen van belastinggeld.”
 

VNO-NCW en de Unie van Waterschappen (UvW) komen eveneens in het geweer tegen de afvalstoffenheffing. VNO-NCW ziet een grote exportstroom van afval op gang komen, de UvW beklaagt zich over de beperkte vrijstelling van zuiveringsslib. Wiebes is echter niet van plan een exportbelasting in te voeren. De stortbelasting is volgens hem te laag om export te veroorzaken.