Asbest verwijderen

Als er asbest wordt gevonden is het niet altijd noodzakelijk dat het wordt verwijderd. Bij sloop, verbouw en renovatie is dit wel vaak het geval. Ook gebeurt het wel dat mensen het gewoon graag uit hun huis willen hebben. Gemeenten, milieupolitie, arbeidsinspectie kunnen ook opdracht geven tot sanering.

Belt u ons, wij komen langs en geven u uitgebreid advies over het reilen en het zeilen van de sanering. Wij regelen voor u de asbestinventarisatie en vragen een sloopvergunning aan, zodat u geen geregel heeft.

Let wel, u bent niet verplicht tot saneren bij ons als wij dat voor u hebben georganiseerd.

Onder het tabblad asbest kunt u allerlei informatie lezen over hoe en wat.

Er zijn eigenlijk 2 methoden;

Openluchtsanering: dit kan klasse 1 of 2 zijn.

Containmentsanering: dit kan klasse 2 of 2a zijn.

Het inventarisatieburo bepaalt aan de hand van S-mart welke risicoklasse er bij welk produkt en toepassing hoort.

Wij hebben als asbestverwijderingsbedrijf daar dus geen invloed op.

 

 


Wat is containment?

Onder een containment wordt een van de omgeving afgeschermde en op onderdruk gebrachte ruimte verstaan (onderdruk t.o.v. de omgeving moet minimaal 20 Pascal zijn). Daarin bevindt zich het te verwijderen asbest. Aansluitend aan het containment moet een decontaminatie-constructie worden opgesteld die bestaat uit een sluis naar de " decon-unit". Binnen het containment wordt onder speciale omstandigheden (o.a. adembescherming) gewerkt. Na de schoonmaak en visuele inspecties wordt door een bevoegd laboratorium een eindmeting verricht.